Zápis detí do MŠ

 

Riaditeľstvo Materskej školy Skalité- Ústredie oznamuje, že zápis detí do MŠ bude od 24. 4. do 28. 4. 2017 v budove MŠ.

Zapisovať bude p. riad. Koričárová od 9.00 hod. do 15.00 hod.

K zápisu je potrebné:

1. žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

2. lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

3.potvrdenie o absolvovaní / neabsolvovaní povinného očkovania rodné číslo dieťaťa

4. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevenci ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Kritéria prijatia dieťaťa do materskej školy

 

Prednostne sa prijímajú:

1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku (predškoláci) do 31.8.2017

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

Ostatné kritériá:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov  o prijatie detí do MŠ budú prijaté deti:

1. o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, ktoré dovŕšia najmenej 3 roky veku k 31.8.2017

2. zamestnaných oboch zákonných zástupcov, ktoré dovŕšia najmenej 3 roky veku k 31.8.2017 (uprednostnené budú staršie deti)

 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

ziadost o prijatie do MS 2017.doc (34 kB)