Pramienok

 
Máme dôvod na radosť v celoslovenskej súťaži Pramienok naše šikovné deti vyhrali 2 miesta, i tento rok :-)  . 

Viem, čím budem a prečo (2. ročník)

Tešíme sa, naší šikovní škôlkari opäť  vyhrali v celoslovenskej súťaží :-)
 
 

 

EUROROZPRÁVKY 

Na základe našej úspešnej účasti na celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach oslovili našu Materskú školu Skalité – Ústredie, aby sa  zapojila do európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY pri príležitosti slovenského predsedníctva v rade EÚ. Zároveň reprezentujeme aj našu obec Skalité v Bruseli.

Cieľom tohto projektu bolo:

 -predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
- prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
- umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
- prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom toho projektu európske hodnoty
- prostredníctvom rozprávok z jednotlivých krajín EÚ poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
- priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše

          Na úvodnom výtvarnom seminári v Žiline sme si vyžrebovali Írsku rozprávku Jamie a spiaca krásavica. S deťmi z 3. triedy Včielok,  sme navštívili obecnú knižnicu, kde sme si knihu Jamie a spiaca krásavica požičali. Spoločne sme si ju odniesli do našej MŠ a našli jej miesto v knižnici. Rozprávku sme si niekoľko krát prečítali, deti si ju veľmi obľúbili.       Poznávali sme krajinu Írsko a dozvedeli sa mnoho zaujímavých vecí. Rozprávku sme plošne a priestorovo stvárnili a na ukončenie projektu sme pre rodičov našich detí pripravili pozvánky na divadelné predstavenie Jamie a spiaca krásavica.

            Naša eurorozprávková cesta vyvrcholila  slávnostnou vernisážou v  RTVS v Bratislave, kde sme  sa zúčastnili i my, projektové učiteľky Marta Koričárová a Soňa Gelačáková. Výstava projektov z čarovného sveta rozprávok zo všetkých štátov Európskej únie sa rozprestrela po priestoroch RTVS. Nádherné práce detí predškolského veku z celého Slovenka  nám vyrazili dych a v nemom úžase sme si  prezerali všetky projekty niekoľkokrát.  Na úvod vernisáže nám zaspieval Miro Jaroš a zatancovali deti z MŠ Švantnerova z Bratislavy. Svoj príhovor predniesli primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová,pán  Andrej Krchňavý   zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,  PhDr. Viera Hajdúková  PhD.   a Mgr. Peter Krajňák  z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu, a pani Mária Zuščinová autorka projektu. Boli nám odovzdané diplomy, DVD-čká, na ktorých jednotlivé materské školy z celého Slovenska prezentovali svoje rozprávky z krajín Európskej únie. Bolo nám veľkou cťou zúčastniť sa na tomto veľkom európskom výtvarnom projekte, kde deti z našej materskej školy Skalité - Ústredie ukázali svoj veľký talent, ktorý uvidia aj za hranicami Slovenskej republiky.

            Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám boli nápomocní pri realizácii projektu Eurorozprávky, najmä rodičom, kolegyniam, starostke obce Skalité PaedDr. Andrei Šimurdovej a Žilinskému samosprávnemu kraju.

Projektové učiteľky: Marta Koričárová –riaditeľka MŠ

                                  Soňa Gelačáková – učiteľka MŠ

Viac na:

http://eurorozpravky.sk/

http://www.teraz.sk/kultura/galeria-slovenskeho-rozhlasu-prezentuj/223911-cl.anok.html

https://europskenoviny.sk/2016/10/20/vdaka-jedinecnemu-projektu-vdychli-deti-zivot-pokladom-europskej-rozpravkovej-tvorby/

http://www.presov.sk/oznamy/presov-ovladol-bratislavu.html