EUROROZPRÁVKY

 

 

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa realizuje európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli s názvom Eurorozprávky.

Cieľom projektu je predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu, umožniť poznávanie slovenských miest cez detskú tvorbu, formovať osobnostný  rozvoj detí predškolského veku  prostredníctvom  rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ, ale aj prezentovať krásu detského umenia.
Cez rozprávky budú deti poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ už od útleho veku. Materské školy z jednotlivých miest Slovenska budú maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín Európskej únie. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti spoznajú EÚ.

Hlavným cieľom výtvarného projektu je:
- predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
- prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
- umožniť návštevníkom rôznych  krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
- prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom tohto projektu európske hodnoty
- prostredníctvom rozprávok poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
- priblížiť klasickú rozprávku z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše.
 

Je pre nás veľkou cťou, že práve naša  materská škola, ako jediná z okresu,  bola prizvaná k spolupráci na projekte. Na výtvarnom seminári v Žiline 28.1.2016 sme si vyžrebovali  Írskú rozprávku : Spiaca krásavica, ktorú budeme výtvarne a dramaticky realizovať s našími deťmi  z triedy Včielok . Oboznámime sa s Írskom jeho vlajkou, znakom, kultúrou, dedičstvom a  zároveň  predstavíme našu krásnu  dedinu Skalité, jeho bohatú  históriu, kultúru a pamiatky.

Autorka a koordinátorka projektu  Mária Zuščinová

Zástupkyňa koordinátorky  PaedDr. Renáta Gumanová

 

Organizátori tohto projektu sú  tri prešovské materské školy :

MŠ Bajkalská 31, Prešov   riad. PaedDr. Renáta Gumanová

MŠ Bernolákova 19, Prešov  riad. Mgr. Dana Voštinárová

MŠ Jurkovičova 17, Prešov  riad. Tatiana Daráková

v spolupráci so ZUŠ Októbrová 32, Prešov  riad. Mgr. Ľubomír Guman

 

Projekt je realizovaný v spolupráci :

PhDr. Viera Hajdúková PhD. – zastúpenie pre predškolskú výchovu MŠVVŠ SR

Mgr. Bibiána Šabeková, odborný radca OŠ OÚ v Prešove

 

Projekt je pod záštitou:

Slovenského Predsedníctva v Rade EÚ

Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR 

Primátorky mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová

 

 

www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14286