OZNAM

 

Vážení rodičia, 

môžete si prevziať rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ. 

Rozhodnutie Vám vydá p. riad. Koričárová a p. zást. Gelačáková.

Ďakujeme