2%

 

Ak sa budete rozhodovať komu darovať 2%  vašej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň. Spolupracujeme s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme získať príspevky pre našu MŠ.

Prečo darovať 2%  MŠ?

2% z dane  pre Vás neznamenajú žiadne výdavky navyše, ide o daň, ktorú by ste inak odviedli do štátneho rozpočtu. Tieto 2% z dane môžete darovať našej MŠ. Finančné prostriedky budú použité pre deti na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Postup ako darovať 2% z daní pre zamestnancov:

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.     Do 15.2.  požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.     Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo   „Potvrdenie o zaplatení dane 2018
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.

3.     Vypíšte „Vyhlásenie“ spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

4.     Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do  15.4. do MŠ, následne po zaevidovaní budú tieto tlačivá odovzdané na Daňový úrad v Čadci.

5.     Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Tlačivá na stiahnutie:

potvrdenie1.pdf (36820)

 

vyhlásenie.pdf (1248423)

 

ĎAKUJEME

Všetkým Vám vopred ďakujeme !!!
Ak poznáte niekoho z Vášho okolia, kto  necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť našom mene.