DEŇ ZEME

Dňa 21.4.2016 sa v našej MŠ  konal Deň Zeme

Trieda Lienočiek ( 3-4 ročných detí) usilovne sadili a presádzali jaseňové semienka, ktoré spolu nazbierali na začiatku jari. Nájdené semienka mali deti najskôr prikryté len vatovou perinkou v priesvitnej dóze. Sledovali ich klíčenie a rast a v tento deň ich spoločne s pani učiteľkami presádzali do kvetináčov. 
Trieda Mravčekov ( 4-5 ročných detí) v tento deň sadili semienka rôznych rastliniek a rozprávali si o tom ako sa o ne budú  starať,  aby im z nich vyrástli pekné rastlinky.Na pobyte vonku deti pozbierali odpadky v okolí MŠ a priblížili si význam separovania odpadu.
Trieda Včielok (5-6 ročných detí) si deň Zeme pripomenula tak, že od rána si každé dieťa zasadilo semienka kvetiniek do svojho plastového kelímka, a tak sme využili plast, ktorý by inak šiel do žltého kontajnera. Na pobyte vonku si deti s pani učiteľkami zasadili liečivé bylinky, ktoré deti dostali od babičky Hanky Časnochovej. A tak k naším bylinkám k mäte, medovke a medvediemu cesnaku pribudli: pažítka, rozmarín, šalvia a materina dúška. Budeme sa o ne starať, aby sme si z nich uvarili liečivý čaj.
Trieda Motýlikov (5-6 ročných detí) sa postarali o kvetinky pred materskou školou tak, že vypleli z nich trávu. Potom sa vybrali na prechádzku k potôčiku kde cestou vyzbierali odpadky, ktorých bolo neúrekom. 
Pri týchto aktivitách deti používali ochranné rukavice, aby bola dodržaná bezpečnosť a hygiena detí. Tento deň prispel k zvyšovaniu povedomia v oblasti environmentálnej výchovy u detí. Dúfajme, že  pocit za zodpovednosť za prírodné prostredie sa bude naďalej rozvíjať a deti budú stále v tejto pozitívnej atmosfére prispievať k udržaniu čistého životného prostredia nielen jeden deň v roku , ale i počas celého života.

 

DEŇ VITAMÍNOV

Naša materská škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami našich detí. Organizujeme spoločné podujatia vo forme besiedok, dní otvorených dverí, rodičovských združení  i individuálne konzultácie s rodičmi. Medzi naše najvydarenejšie podujatie patrí „ DEŇ VITAMÍNOV“ .Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s touto  akciou, ktorá prebieha v našej materskej škole už šiesty rok. Je súčasťou októbrového mesačného plánu. Do tejto akcie sú zapojení rodičia aj rodinní príslušníci detí, ktoré navštevujú našu materskú školu. Naše pozvanie neodmietne ani pani starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová a ak jej čas a pracovné povinnosti dovolia, veľmi rada príde medzi nás.

Snažíme sa naplánovať túto akciu tak, aby nám vyšlo pekné počasie.  Pre veľký záujem rodičov a ich príbuzných, ktorých z roka na rok pribúda. Nezmestia sa už do priestorov materskej školy a tak využívame teraz aj veľkú záhradu s terasou, ktorá sa nachádza v zadnej časti materskej školy. V septembri na spoločnom rodičovskom združení  rodičov oboznámime s tým, že sa v októbri bude konať akcia s názvom: „ DEŇ VITAMÍNOV“ , aby sa na túto akciu pomaly pripravili. Podrobnejšie informácie im veľmi rady poskytnú pani učiteľky, ktoré sú koordinátorkami tejto  akcie a zodpovedajú za jej priebeh.

Už od októbra s deťmi nacvičujeme básne, piesne a tance zamerané na jesennú prírodu a plody jesene v rámci edukačných aktivít. S deťmi tvoríme práce, ktoré sa stávajú súčasťou  jesennej výzdoby tried a chodieb našej materskej školy.

Pre rodičov na začiatku októbra pripravíme informačný leták, kde je určený deň a  hodina začiatku akcie „ DEŇ VITAMÍNOV“ Zároveň ich poprosíme, aby týždeň pred touto akciou nazbierali vo svojich záhradách a v okolitej prírode so svojimi deťmi rozličné jesenné plody, listy a trávy a tieto priebežne prinášali do jednotlivých tried. Náš „DEŇ VITAMÍNOV“ nadväzuje na výstavu ovocia a zeleniny miestnych záhradkárov v obci Skalité, ktorá sa koná každoročne v zasadačke obecného úradu. Po jej skončení nám záhradkári darujú najkrajšie kusy ovocia a zeleniny.

Deti sú veľmi aktívne, učia sa a opakujú si básničky, piesne.... Pomáhajú pri  zbieraní jesenných plodov. Nevedia sa dočkať dňa, keď nielen  so svojimi rodičmi, ale aj starými rodičmi a súrodencami budú v poobedňajších hodinách spoločne tvoriť rôzne priestorové práce z gaštanov, tekvíc, žaluďov, dýň a rôznych druhov ovocia a zeleniny. Tieto výtvarné práce potom inštalujeme vo vestibule, na poschodiach a chodbách materskej školy.

Po spoločnej práci rodičov a detí je čas na zaslúženú odmenu, ktorú im pripravujú pani kuchárky- tie sa zameriavajú na chutné vitamínové šalátiky, nátierky a šťavy. Rodičia detí upečú rôzne ovocné koláčiky, pripravia zeleninové šaláty. Po dobre vykonanej práci si sadnú s deťmi k pekne prestretým stolom, ktoré sa prehýbajú rozličnými dobrotami.

Až do príchodu zimy nám priestory našej materskej školy spríjemňujú spoločné výtvarné diela detí a ich rodičov.

Táto akcia je obohacujúca aj pre deti, aj pre rodičov, aj pre náš pedagogický zbor. Vzájomne strávené príjemné chvíľky sú ako jemné pavučinky tvoriace náš spoločný život, pri ktorom sa navzájom neformálne spoznávame a nadväzujeme otvorené priateľské vzťahy.

Život našej materskej školy prezentujeme i vo vitríne na námestí v obci Skalité. Pravidelne prispievame aj do obecného spravodaja článkami a fotografiami z jednotlivých akcií. Všetky tieto akcie, ako aj „DEŇ VITAMINOV“ sú zdokumentované formou digitálnych fotografií,