EUROROZPRÁVKY MŠ SKALITÉ - ÚSTREDIE

Na základe našej úspešnej účasti na celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach oslovili našu Materskú školu Skalité – Ústredie, aby sa  zapojila do európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY pri príležitosti slovenského predsedníctva v rade EÚ. Zároveň reprezentujeme aj našu obec Skalité v Bruseli.

Cieľom tohto projektu bolo:

 -predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
- prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
- umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
- prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom toho projektu európske hodnoty
- prostredníctvom rozprávok z jednotlivých krajín EÚ poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
- priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše

          Na úvodnom výtvarnom seminári v Žiline sme si vyžrebovali Írsku rozprávku Jamie a spiaca krásavica. S deťmi z 3. triedy Včielok,  sme navštívili obecnú knižnicu, kde sme si knihu Jamie a spiaca krásavica požičali. Spoločne sme si ju odniesli do našej MŠ a našli jej miesto v knižnici. Rozprávku sme si niekoľko krát prečítali, deti si ju veľmi obľúbili.       Poznávali sme krajinu Írsko a dozvedeli sa mnoho zaujímavých vecí. Rozprávku sme plošne a priestorovo stvárnili a na ukončenie projektu sme pre rodičov našich detí pripravili pozvánky na divadelné predstavenie Jamie a spiaca krásavica.

            Naša eurorozprávková cesta vyvrcholila  slávnostnou vernisážou v  RTVS v Bratislave, kde sme  sa zúčastnili i my, projektové učiteľky Marta Koričárová a Soňa Gelačáková. Výstava projektov z čarovného sveta rozprávok zo všetkých štátov Európskej únie sa rozprestrela po priestoroch RTVS. Nádherné práce detí predškolského veku z celého Slovenka  nám vyrazili dych a v nemom úžase sme si  prezerali všetky projekty niekoľkokrát.  Na úvod vernisáže nám zaspieval Miro Jaroš a zatancovali deti z MŠ Švantnerova z Bratislavy. Svoj príhovor predniesli primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová,  Mgr. Peter  Krajňák, zástupca zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, a PhDr. Viera Hajdúková, PhD  z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu, a pani Mária Zuščinová autorka projektu. Boli nám odovzdané diplomy, DVD-čká, na ktorých jednotlivé materské školy z celého Slovenska prezentovali svoje rozprávky z krajín Európskej únie. Bolo nám veľkou cťou zúčastniť sa na tomto veľkom európskom výtvarnom projekte, kde deti z našej materskej školy Skalité - Ústredie ukázali svoj veľký talent, ktorý uvidia aj za hranicami Slovenskej republiky.

            Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám boli nápomocní pri realizácii projektu Eurorozprávky, najmä rodičom, kolegyniam, starostke obce Skalité PaedDr. Andrei Šimurdovej a Žilinskému samosprávnemu kraju.

Projektové učiteľky: Marta Koričárová –riaditeľka MŠ

                                  Soňa Gelačáková – učiteľka MŠ

Viac na:

https://eurorozpravky.sk/

https://www.teraz.sk/kultura/galeria-slovenskeho-rozhlasu-prezentuj/223911-cl.anok.html

https://europskenoviny.sk/2016/10/20/vdaka-jedinecnemu-projektu-vdychli-deti-zivot-pokladom-europskej-rozpravkovej-tvorby/

https://www.presov.sk/oznamy/presov-ovladol-bratislavu.html

 

EUROROZPRÁVKY

 

 

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa realizuje európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli s názvom Eurorozprávky.

Cieľom projektu je predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu, umožniť poznávanie slovenských miest cez detskú tvorbu, formovať osobnostný  rozvoj detí predškolského veku  prostredníctvom  rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ, ale aj prezentovať krásu detského umenia.
Cez rozprávky budú deti poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ už od útleho veku. Materské školy z jednotlivých miest Slovenska budú maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín Európskej únie. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti spoznajú EÚ.

Hlavným cieľom výtvarného projektu je:
- predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
- prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
- umožniť návštevníkom rôznych  krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
- prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom tohto projektu európske hodnoty
- prostredníctvom rozprávok poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
- priblížiť klasickú rozprávku z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše.
 

Je pre nás veľkou cťou, že práve naša  materská škola, ako jediná z okresu,  bola prizvaná k spolupráci na projekte. Na výtvarnom seminári v Žiline 28.1.2016 sme si vyžrebovali  Írskú rozprávku : Spiaca krásavica, ktorú budeme výtvarne a dramaticky realizovať s našími deťmi  z triedy Včielok . Oboznámime sa s Írskom jeho vlajkou, znakom, kultúrou, dedičstvom a  zároveň  predstavíme našu krásnu  dedinu Skalité, jeho bohatú  históriu, kultúru a pamiatky.

 

Autorka a koordinátorka projektu  Mária Zuščinová

Zástupkyňa koordinátorky  PaedDr. Renáta Gumanová

 

Organizátori tohto projektu sú  tri prešovské materské školy :

MŠ Bajkalská 31, Prešov   riad. PaedDr. Renáta Gumanová

MŠ Bernolákova 19, Prešov  riad. Mgr. Dana Voštinárová

MŠ Jurkovičova 17, Prešov  riad. Tatiana Daráková

v spolupráci so ZUŠ Októbrová 32, Prešov  riad. Mgr. Ľubomír Guman

 

Projekt je realizovaný v spolupráci :

PhDr. Viera Hajdúková PhD. – zastúpenie pre predškolskú výchovu MŠVVŠ SR

Mgr. Bibiána Šabeková, odborný radca OŠ OÚ v Prešove

 

Projekt je pod záštitou:

Slovenského Predsedníctva v Rade EÚ

Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR 

Primátorky mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová

 

 

www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14286