Sférické kino

Dorotka z Fidorkova

Janko a Marienka

Pyšná princezná

Domček na stračej nôžke

Teáter komika - Klaunovanie s bublinami

Deň vitamínov 2014