Milí rodičia!

Radi by sme Vás chceli oboznámiť s projektami do ktorých sa naša MŠ zapojila a dúfame, že s vašou pomocou a aktívným prístupom budeme mať väšiu šancu uspieť. Radi privítame informácie aj od Vás rodičov o ďaľších projektoch ktoré sú zamerané  pre MŠ. :-)

S pozdravom kolektív MŠ.

 

Naša materská škola je zapojená do projektov:

Na začiatku školského roka 2014-2015 sa naša MŠ zapojila do Programu digitalizácie škôl.

Hlavným cieľom tohto programu je digitalizácia a dlhodobá podpora škôl pri implementácii informačných technológií a moderných metód do pedagogickej praxe.

V rámci programu sme obdržali metodické príručky Škôlka hrou JAR, LETO,JESEŇ, ZIMA. 

 

 

 

Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”.

V rámci úspechu projektu získala naša materská škola digitálny set, ktorý obsahuje interaktívnu tabuľu, notebook a tlačiareň.

 

 

Aktivizjúce metódy vo výchove :

www.amvprojekt.sk/

 

 

RECYKLOHRY

 

https://recyklohry.sk/sk

 

 

BEZPEČNÁ ŠKOLKA

https://bezpecnaskolka.sk/?cat=1

 

MEDVEDÍK NIVEA

INTEGRAČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKOLY MEDVEDÍK NIVEA
medvediknivea.sk/
 
Tu si môžete tiež pozrieť, naše úspechy a projekty :