Poďakovanie rodičom :-) 

 

Každý dar, i ten najmenší, je v skutočnosti veľký, 

ak bol daný s láskou.“

                                                                        (Pindaros )

Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým  Vám, ktorí akokoľvek  pomáhate našej MŠ. Či už výtvarným materiálom, pracovným materiálom,taktiež hygienickými potrebami a s malými opravami v areáli a intriéri MŠ. Ďakujem všetkým tým rodičom, ktorí tento rok mysleli na MŠ a darovali nám 2% zo svojích daní.         
 
 
                                                            
 
ĎAKUJEME!