„Bez usilovnej práce, nie sú ani talenty ani géniovia“ 

Dmitrij Ivanovič Mendělejev

 

 

V našej MŠ Skalité – Ústredie sme v školskom roku 2016/2017  realizovali výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa nového inovovaného školského vzdelávacieho programu s názvom „Od jesene do leta spoznávame svet“, z ktorého sme prostredníctvom výkonových štandardov v jednotlivých obsahových celkoch rozvíjali sociálno-emocionálnu, perceptuálno-motorickú a kognitívnu oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.  MŠ navštevovalo 92 detí. Zamerali sme sa na poznávanie ľudových tradícií a nárečia obce Skalité, enviromentalného cítenia, učili sme sa  prostredníctvom zážitkov a skúseností a umožnili dieťaťu prezentovať svoj talent aj mimo MŠ. Každé dieťa má talent, preto ho treba  hľadať a rozvíjať. Naším poslaním a cieľom bolo, aj rozvíjanie výtvarného talentu detí. Tento školský rok sme sa zapojili do 24 celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťaží.

„Viem, čím budem“ – 2. roč. celoslovenskejvýtvarnej súťaže (Bratislava)

1.      miesto – Nikolas Štancel   2. miesto Sebastián Petrák

,,Pramienok“ - celoslovenská výtvarná súťaž (Trstená)

1.      miesto – Júlia Legerská , 2. miesto – Samuel Laš

„Vesmír okolo nás“-XXXII. roč.celoslovenskej výtvarnej súťaže (Kysucké nové Mesto)

Ocenenie získala – Emma Maceašiková

„Zimná kalokagatia 2017“ - celoslovenská výtvarná súťaž (Hrebienok – Vysoké Tatry)

2.      miesto – Valentína Šimaliaková

„My sa nevieme sťažovať nahlas“ – XIX.roč. medzinár. výtvarnej súťaže (Prievidza)

Ocenenie získali : Natália Ježiková  a Filip Gelačák

„Môj rozprávkový svet“ – 14 roč. výtvarnej súťaže pre deti MŠ (Čadca)

    Ocenenie získali:  Timea Eichlerová, Karolína Kaňová, Karin Rotková

„Svet okolo nás“ – XX. roč. medzinárodnej výtvarnej súťaže (Prešov)

Ocenenie získali: Lilien Juricová a Filip Gelačák

„Proti škodlivým závislostiam bez hraníc“ –13. roč. celoslov. výtvarnej súťaže (Galanta)

Ocenenie získali: Timea Eichlerová a Zara Serafínová

„Namaľujme spolu šťastnú rodinu“ – okresná súťaž pre deti MŠ (Čadca)

Ocenie získala: Kolektívna práca z  II. triedy „Mravčekov“

„Budimírské studničky“ – 6. roč. literárno-hudobno-výtvarnej súťaže (Budimír)

Ocenenie získala: Renáta Martiniaková

„Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet“ (Ludwig Feuerbach) - 4. roč. celoslovenskej súťaže (Prievidza)

1.      miesto –Filip Kultán   2. miesto – Karin Rotková

,,Môj vysnívaný deň detí“  - obecná výtvarná súťaž (Čierne)

Ocenie získali: Emma Maceašiková, Miroslava Legerská, Dária Staňová a Kristína Časnochová

 

V tomto školskom roku sa nám teda podarilo vyhrať niekoľko miest v 12. súťažiach, čo nás nesmierne teší, taktiež nám prišli diplomy  za účasť.  Treba však podotknúť,že  všetky  súťaže nie sú ešte  vyhodnotené. Celkovo sme poslali tento rok 252 výtvarných prác. Je za nami kus práce, v ktorej budeme určite pokračovať. Pretože  nás teší radosť v detských očkách, ale aj ich rodičov, ktorí sú šťastní a hrdí na svoje deti.

 

" Namaľujme spolu šťastnú rodinu "

CPPPaP Čadca

Deti z triedy Mravčekov sú šikovné. Ich kolektívna práca,  bola ocenená v tejto súťaži.
 

" Proti škodlivým závislostiam bez hraníc "

 13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

Zárinka Serafinová a Timejka Eichlerová boli úspešne v tejto medzinárodnej súťaži. Na slávnostú vernisáž s odovzdavaním cien sú pozvaní do Galanty.

 

XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 

" Svet okolo nás "

V medzinárodnej výtvarnej súťaži, boli ocenené aj detičky z našej materskej školy Lilienka Juricová a Filipko Gelačák.

14. ročník výtvarnej súťaže 

"Môj rozprávkový sve"

Kysucká knižnica v Čadci

 

Veľmi sa tešíme, naše šikovné dievčatá, Karinka Rotková, Timejka Eichlerová a Karolínka Kaňová 

 

Medzinárodná výtvarná súťaž 

My sa nevieme sťažovať  nahlas

EGO versuz ECO

XIX. ročník

 

V medzinárodnej výtavrnej súťaži zameranej na enviromentálnu výchovu sa nám pošťastilo a Natálka Ježiková z triedy " Lienočiek" a Filipko Gelačák z tiredy "Mravčekov" vyhrali 2. a 3. miesto. 

 

 

Zimná Kalokagatia 2017

Celoslovenská výtvarná súťaž

 

Valentínka Šimaliaková z triedy "Mravčekov" vyhrala 2. miesto veľmi sme sa potešili

www.zsstrba.sk/wp-content/uploads/2017/03/Kateg%C3%B3ria_I-1.pdf

Vesmír očami detí 2017

Hurá, hurá .... Emka Maceášiková z triedy Lienočiek vyhrala v tejto výtvarnej súťaži .

 

 

www.astrokysuce.sk/galeria/vod2017_km/

Celoslovenská výtvarná súťaž "Pramienok" 

 

I tento rok sa nám šťastie prialo. Dve detičky Julka Legerská z triedy "Včielok" a Samko Laš  z triedy  "Mravčekov"  vyhrali v tejto výtvarnej súťaži.

 

 

2. ročník výtvarnej  súťaže ,,Viem čím budem a prečo " 

Tešíme sa, naše šikovné detičky Nikolasko Stancel  , ktorý chce byť potápačom a Sebko Petrák, ktorý chce byť požiarnikom  vyhrali v celoslovenskej súťaži 1. a 2. miesto :-)

www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/sutaz-viem-cim-budem-a-preco/vysledky-2-rocnik/