„Bez usilovnej práce, nie sú ani talenty ani géniovia“ 

Dmitrij Ivanovič Mendělejev

 

 

V našej MŠ Skalité – Ústredie sme v školskom roku 2016/2017  realizovali výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa nového inovovaného školského vzdelávacieho programu s názvom „Od jesene do leta spoznávame svet“, z ktorého sme prostredníctvom výkonových štandardov v jednotlivých obsahových celkoch rozvíjali sociálno-emocionálnu, perceptuálno-motorickú a kognitívnu oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.  MŠ navštevovalo 92 detí. Zamerali sme sa na poznávanie ľudových tradícií a nárečia obce Skalité, enviromentalného cítenia, učili sme sa  prostredníctvom zážitkov a skúseností a umožnili dieťaťu prezentovať svoj talent aj mimo MŠ. Každé dieťa má talent, preto ho treba  hľadať a rozvíjať. Naším poslaním a cieľom bolo, aj rozvíjanie výtvarného talentu detí. Tento školský rok sme sa zapojili do 24 celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťaží.

„Viem, čím budem“ – 2. roč. celoslovenskejvýtvarnej súťaže (Bratislava)

1.      miesto a   2. miesto 

,,Pramienok“ - celoslovenská výtvarná súťaž (Trstená)

1.      miesto  , 2. miesto 

„Vesmír okolo nás“-XXXII. roč.celoslovenskej výtvarnej súťaže (Kysucké nové Mesto)

Ocenená jedna práca

„Zimná kalokagatia 2017“ - celoslovenská výtvarná súťaž (Hrebienok – Vysoké Tatry)

2.   miesto 

„My sa nevieme sťažovať nahlas“ – XIX.roč. medzinár. výtvarnej súťaže (Prievidza)

Ocenené 2 práce

„Môj rozprávkový svet“ – 14 roč. výtvarnej súťaže pre deti MŠ (Čadca)

    Ocenené 2 práce

„Svet okolo nás“ – XX. roč. medzinárodnej výtvarnej súťaže (Prešov)

Ocenené dve práce

„Proti škodlivým závislostiam bez hraníc“ –13. roč. celoslov. výtvarnej súťaže (Galanta)

Ocenené dve práce

„Namaľujme spolu šťastnú rodinu“ – okresná súťaž pre deti MŠ (Čadca)

Ocenie získala: Kolektívna práca z  II. triedy „Mravčekov“

„Budimírské studničky“ – 6. roč. literárno-hudobno-výtvarnej súťaže (Budimír)

Ocenená jedna práca

„Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet“ (Ludwig Feuerbach) - 4. roč. celoslovenskej súťaže (Prievidza)

1.      miesto ,  2. miesto

,,Môj vysnívaný deň detí“  - obecná výtvarná súťaž (Čierne)

Ocené 4 práce

 

V tomto školskom roku sa nám teda podarilo vyhrať niekoľko miest v 12. súťažiach, čo nás nesmierne teší, taktiež nám prišli diplomy  za účasť.  Treba však podotknúť,že  všetky  súťaže nie sú ešte  vyhodnotené. Celkovo sme poslali tento rok 252 výtvarných prác. Je za nami kus práce, v ktorej budeme určite pokračovať. Pretože  nás teší radosť v detských očkách, ale aj ich rodičov, ktorí sú šťastní a hrdí na svoje deti.

 

" Namaľujme spolu šťastnú rodinu "

CPPPaP Čadca

Deti z triedy Mravčekov sú šikovné. Ich kolektívna práca,  bola ocenená v tejto súťaži.
 

" Proti škodlivým závislostiam bez hraníc "

 13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

V tejto medzinárodnej súťaži  boli ocenené 2 práce. Na slávnostú vernisáž s odovzdavaním cien sú pozvaní do Galanty.

 

XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 

" Svet okolo nás "

V medzinárodnej výtvarnej súťaži, boli ocenené aj 2 detičky z našej materskej školy .

14. ročník výtvarnej súťaže 

"Môj rozprávkový sve"

Kysucká knižnica v Čadci

 

Veľmi sa tešíme, 3 šikovné detičky z našej MŠ boli úspešné v tejto výtvarnej súťaži .

 

Medzinárodná výtvarná súťaž 

My sa nevieme sťažovať  nahlas

EGO versuz ECO

XIX. ročník

 

V medzinárodnej výtavrnej súťaži zameranej na enviromentálnu výchovu sa nám pošťastilo a vyhrali sme 2. a 3. miesto. 

 

 

Zimná Kalokagatia 2017

Celoslovenská výtvarná súťaž

 

V tejto súťaži sme vyhrali 2. miesto, veľmi sme sa potešili

www.zsstrba.sk/wp-content/uploads/2017/03/Kateg%C3%B3ria_I-1.pdf

Vesmír očami detí 2017

 Získali sme ocenenie v tejto výtvarnej súťaži.

 

 

www.astrokysuce.sk/galeria/vod2017_km/

Celoslovenská výtvarná súťaž "Pramienok" 

 

I tento rok sa nám šťastie prialo. Dve detičky   vyhrali v tejto výtvarnej súťaži.

 

 

2. ročník výtvarnej  súťaže ,,Viem čím budem a prečo " 

Tešíme sa, naše šikovné detičky   vyhrali v celoslovenskej súťaži 1. a 2. miesto :-)

www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/sutaz-viem-cim-budem-a-preco/vysledky-2-rocnik/