Suťaže 2017/2018

"Môj rozprávkový svet"

súťaž vo výtvarnom prejave detí materských škôl

15. ročník

Naši šikovní škôlkari mali ocenené 4 výtvarné práce.
 
 
 
 
 

 

MY SANEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS

20. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
 
Šikovné dievčatko z triedy "Mravčekov" bola ocenená v tejto medzinárodnej súťaži a 
dostali sme ocenenie pre MŠ " Čestné uznanie za kolkciu prác" za kolekciu prác
 

Vesmír očami detí 

Okresná výtvarná súťaž, kde sa podarilo umiestniť nášmu školkárovi z triedy Motýlikov.
Gratulujeme :-)
 

Salamander očami deti

Regionálna výtvarná súťaž so zahraničnou účasťou 

www.osvetaziar.sk/salamander-ocami-deti-a-mladeze/

 

Tešíme sa z umiestnenia naších malých umelcov, gratulujeme :-)

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Okresné kolo výtvarnej súťaže 3. miesto pre dieťatko z triedy Mravčekov

Gratulujeme :-)

 

Celoslovenská výtvarná súťaž " Viem čím budem a prečo "

 
V druhú novembrovú nedeľu deti  z MŠ Skalité - Ústredie cestovali spolu s rodičmi a pedagógmi do Bratislavy. V Inchcebe na veľtrhu Bibliotéka a pedagogika ich čakalo ocenenie v celoslovenskéj výtvarnej súťaži . Deti získali okrem diplomov a vecných darčekov aj veľa učebných pomôcok pre kamarátov do MŠ.
Veľmi sa tešíme :-)