1 . Lienočky 3-4 ročné deti

Vyučujúce: 
Triedna učiteľka : Mária Buryová
    Učiteľka: Mgr. Kristína Gelačáková

2. Mravčeky 4-5 ročné deti

Vyučujúce:
 Triedna učiteľka : Ľubica Lašová
Učiteľka: Stanislava Serafínová

3. Včielky 4-6 ročné deti

Vyučujúce:
 Triedna učiteľka : Soňa Gelačáková , zástupkyňa riaditeľky
Učiteľka: Marta Koričárová , riaditeľka MŠ
 

4. Motýliky 5-6 ročné deti

Vyučujúce:
Triedna učiteľka: Mgr. Denisa Liščáková
Učiteľka: Ivana Mikulová